Na pokopališču v Črnučah smo obstoječo betonsko ograjo zaradi dotrajanosti odstranili in nadomestili z novo. Zahteva po enakem izgledu in obdelavi z strani spomeniškega varstva nam je bila še posebni izziv. Večinoma elementov smo izdelali na vibracijskih mizah v naši delavnici. Za zahtevnejše elemente pa smo po natančnem posnetku v mizarski delavnici izdelali posebne kalupe in vlili posamezne betonske izdelke. Z strani investitorja Žale d.o.o. in predstavnika ZVKD-ja ob primopredaji ni bilo pripomb.

Naročnik je želel betonsko ploščo uporabiti kot prijetno pohodno površino namenjeno enostavnemu prehodu iz terase v dnevno sobo brez preobuvanja. Izvedli smo brušenje obstoječega betona talne plošče, finalni izgled talne plošče pa smo pridobili s postopnim počasnim poliranjem betona.
Naročnik je navdušen.

Izdelava, montaža oziroma postavljanje montažnih elementov, finalna obdelava fino brušen beton, prikaz po fazah:

  1. izkop jarka za elemente
  2. izdelava podložnega betona pod montažnimi elementi
  3. postavljanje elementov
  4. betoniranje betonskega temelja
  5. zapis elementov
  6. končni izgled montažnih elementov

Če bi želeli ali potrebujete betonske elemente nas kontaktirajte ali pošljite povpraševanje.

Na leseni terasi smo uredili brušeno in polirano betonsko ploščo ki jo bo naročnik uporabljal kot mizo in podstavek za žar. Zaradi lesene konstrukcije terase mora biti betonski izdelek minimalnih dimenzij in čim manjše teže. Površino smo obdelali z grobim in finim brušenjem in tako ima izdelek lepo površino.

Ostali vzorci

Betonske ograje je možno naročiti tudi v drugih obdelanih vzorcih. Slike izvedenih izdelkov objavimo v kratkem.

Lahko pa skupaj z ograjo pridobite še vidno hišno številko, ki je bila do sedaj vedno zakrita.

ograja5

Koristne pravne informacije

Ograje, ki jih postavimo okrog doma, so običajno namenjene omejevanju dostopa tujih oseb na parcelo, dvorišče ali vrt in s tem zagotavljanju zasebnosti. Kakšno ograjo lahko postavimo in katera dovoljenja potrebujemo zanjo, smo preverili na ministrstvu za okolje in prostor.

Za ograjo, ki jo gradimo hkrati s hišo in je torej predvidena v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja za hišo, ni treba pridobivati ne lokacijske informacije ne posebnega gradbenega dovoljenja. Postavitev ograje je namreč ena od faz gradnje hiše in ograja v tem primeru ni objekt, ki se gradi samostojno. Seveda mora biti ta natanko takšna in mora stati natanko tam, kot je zapisano v gradbenem dovoljenju za hišo.

Ograja, ki jo nameravamo postaviti okrog hiše, v kateri že živimo, je v zakonu o graditvi objektov predvidena kot pomožni objekt in sodi med enostavne objekte, za katere običajno zadostuje lokacijska informacija. Gradbeno dovoljenje ni potrebno, če je v lokacijski informaciji vidno, da je gradnja v skladu z občinskim izvedbenim prostorskim aktom, njena velikost, način gradnje in odmik od meje sosednjih zemljišč pa so v skladu z občinskimi predpisi. Seveda je treba pri tem upoštevati tudi določbe zakona o graditvi objektov, po katerih mora biti ograja najmanj pol metra oddaljena od meje sosednjega zemljišča, njena konstrukcija pa ne sme posegati v sosednje zemljišče, če ni določeno drugače z občinskimi predpisi.7

Vir: http://www.deloindom.si/ni-vseeno-kdaj-postavimo-ograjo

Partner: Chemcolor

chemcolor

Najboljša zaščita betona Protectosil BHN in protectosil SC concentrat

Instagram

Sledite nam na Instagramu:

https://www.instagram.com/gp_kb_gradbenistvo/