V sklopu zunanje ureditve smo izvedli oporni zid širine 60 cm ter betonsko kocko večjih dimenzij. Celotna površina zidu in kocke je brušena in polirana. Montažne stopnice so brušene in štokane.

Za več informacij nas kontaktirajte: Rok Krhin

V sklopu izvedbe zunanje ureditve se velikokrat srečujemo z izdelavo stopnic. Ker je izvedba stopnic na licu mesta samem in njena obdelava težavna, slednje izvedemo v delavnici. Tako na vibracijski mizi izdelamo posamezno stopnico ali kakšen drug oblikovno zahteven kos. Zaradi boljše opremljenosti delavnice ter usposobljenosti delavcev je izdelek neprimerno boljše kvalitete. S stroji za obdelavo betona element zbrusimo, štokamo, ščetkamo ali kako drugače obdelamo. Na ta način se izognemo tudi prahu in mulju, ki nastaja pri brušenju in obdelavi posameznih izdelkov.

Če želite lepe stopnice tudi sami nas kontaktirajte: Rok Krhin 

Na ljubljanskem hotelu smo izvedli kladne stopnice dolžine skoraj pet metrov v enem kosu. Stopnišče sestavljajo masivne betonske stopnice in klančina. Nastopna ploskev stopnic je protidrsno obdelana z štokanjem, čelo pa brušeno. Klančina je izvedena kot betonski prefabrikat, površina je brušena in štokana. Stopnice so posebne saj je posamezna stopnica narejena iz enega samega kosa.

Ostali vzorci

Betonske ograje je možno naročiti tudi v drugih obdelanih vzorcih. Slike izvedenih izdelkov objavimo v kratkem.

Lahko pa skupaj z ograjo pridobite še vidno hišno številko, ki je bila do sedaj vedno zakrita.

ograja5

Koristne pravne informacije

Ograje, ki jih postavimo okrog doma, so običajno namenjene omejevanju dostopa tujih oseb na parcelo, dvorišče ali vrt in s tem zagotavljanju zasebnosti. Kakšno ograjo lahko postavimo in katera dovoljenja potrebujemo zanjo, smo preverili na ministrstvu za okolje in prostor.

Za ograjo, ki jo gradimo hkrati s hišo in je torej predvidena v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja za hišo, ni treba pridobivati ne lokacijske informacije ne posebnega gradbenega dovoljenja. Postavitev ograje je namreč ena od faz gradnje hiše in ograja v tem primeru ni objekt, ki se gradi samostojno. Seveda mora biti ta natanko takšna in mora stati natanko tam, kot je zapisano v gradbenem dovoljenju za hišo.

Ograja, ki jo nameravamo postaviti okrog hiše, v kateri že živimo, je v zakonu o graditvi objektov predvidena kot pomožni objekt in sodi med enostavne objekte, za katere običajno zadostuje lokacijska informacija. Gradbeno dovoljenje ni potrebno, če je v lokacijski informaciji vidno, da je gradnja v skladu z občinskim izvedbenim prostorskim aktom, njena velikost, način gradnje in odmik od meje sosednjih zemljišč pa so v skladu z občinskimi predpisi. Seveda je treba pri tem upoštevati tudi določbe zakona o graditvi objektov, po katerih mora biti ograja najmanj pol metra oddaljena od meje sosednjega zemljišča, njena konstrukcija pa ne sme posegati v sosednje zemljišče, če ni določeno drugače z občinskimi predpisi.7

Vir: http://www.deloindom.si/ni-vseeno-kdaj-postavimo-ograjo

Mnenja in ideje...

dekorativna policka

Terac betonski izdelki

Iz montažnih betonskih elementov vam uredimo dekorativne detajle
GPKB
Sample image

Marka betona C30/37

Trdnostni razred betona je tlačna vrednost betona po 28 dneh izražena v N/mm².
wikipedia
Sample image

Stopnice iz betona

Ta bo pa trda.
wikipedia
Sample image

Gradimo v Ljubljani

Na Rudniku bo kmalu zrasla nova ograja
wikipedia

Partner: Chemcolor

chemcolor

Najboljša zaščita betona Protectosil BHN in protectosil SC concentrat

Instagram

Sledite nam na Instagramu:

https://www.instagram.com/gp_kb_gradbenistvo/