betonska ograja september 2015 smartno

V Šmartnem pri Ljubljani smo zaključili z montažo naše ograje. Naročniku je med poplavami v letu 2014 padavinska voda, ki je pridrla z pobočja Šmarne gore, v hipu zalila garažo in pritlični del objekta. Prav tako je naročnik želel urediti rob parcele z občinsko cesto, kjer mu večji tovornjaki in pluženje povzroča škodo. Izvedli smo brušeno montažno betonsko ograjo, ob katero smo dodatno vgradili cestne robnike s čimer se bo preprečilo zgoraj opisane težave. de

Preberi več

V izdelavi je betonska ograja iz posameznih montažnih elementov, od katerih je vsak izdelan iz specialnega betona trdnostnega razreda C30/37.

Tovrstne ograje so odporne na soljenje, zmrzlinsko odporne ter imajo povečano odpornost na prodor vode (PVII).

posamezen betonski element ograje

ograja avgust15 1

Za naročnika iz Kranja izdelujemo betonsko ograje. Nastanek posameznih blokov in brušenje je dolgotrajen postopek, vendar je obdelan beton res poseben.

Posamezni elementi tehtajo tudi do 3 tone, zato je takšna ograja še toliko bolj primerna, če stanujete ob kakšni prometni cesti.

Preberi več

Bistvena prednost naših izdelkov pred klasično betonirano škarpo na licu mesta je naslednja:

  • krajši čas izdelave na terenu, saj se montažne elemente na gradbišče pripelje že obdelane in tako odpade zamudno opaženje in betoniranje na licu mesta
  • bistveno večja kvaliteta izdelkov, saj so elementi izdelani na jeklenih vibracijskih mizah
  • vsi izdelki so izdelani iz betona ki je odporen na sol, zmrzal, vodoneprepustni
  • manjši prostor za manipulacijo, kar je v Sloveniji zelo dobrodošlo glede na pregovorno dobro sosedske odnose, saj temelji naših ograj ne posegajo v sosednja zemljišča
  • nižja cena napram klasičnim škarpam v kolikor upoštevate vse zgoraj omenjeno

Ostali vzorci

Betonske ograje je možno naročiti tudi v drugih obdelanih vzorcih. Slike izvedenih izdelkov objavimo v kratkem.

Lahko pa skupaj z ograjo pridobite še vidno hišno številko, ki je bila do sedaj vedno zakrita.

ograja5

Koristne pravne informacije

Ograje, ki jih postavimo okrog doma, so običajno namenjene omejevanju dostopa tujih oseb na parcelo, dvorišče ali vrt in s tem zagotavljanju zasebnosti. Kakšno ograjo lahko postavimo in katera dovoljenja potrebujemo zanjo, smo preverili na ministrstvu za okolje in prostor.

Za ograjo, ki jo gradimo hkrati s hišo in je torej predvidena v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja za hišo, ni treba pridobivati ne lokacijske informacije ne posebnega gradbenega dovoljenja. Postavitev ograje je namreč ena od faz gradnje hiše in ograja v tem primeru ni objekt, ki se gradi samostojno. Seveda mora biti ta natanko takšna in mora stati natanko tam, kot je zapisano v gradbenem dovoljenju za hišo.

Ograja, ki jo nameravamo postaviti okrog hiše, v kateri že živimo, je v zakonu o graditvi objektov predvidena kot pomožni objekt in sodi med enostavne objekte, za katere običajno zadostuje lokacijska informacija. Gradbeno dovoljenje ni potrebno, če je v lokacijski informaciji vidno, da je gradnja v skladu z občinskim izvedbenim prostorskim aktom, njena velikost, način gradnje in odmik od meje sosednjih zemljišč pa so v skladu z občinskimi predpisi. Seveda je treba pri tem upoštevati tudi določbe zakona o graditvi objektov, po katerih mora biti ograja najmanj pol metra oddaljena od meje sosednjega zemljišča, njena konstrukcija pa ne sme posegati v sosednje zemljišče, če ni določeno drugače z občinskimi predpisi.7

Vir: http://www.deloindom.si/ni-vseeno-kdaj-postavimo-ograjo

Partner: Chemcolor

chemcolor

Najboljša zaščita betona Protectosil BHN in protectosil SC concentrat

Instagram

Sledite nam na Instagramu:

https://www.instagram.com/gp_kb_gradbenistvo/